Starta en process

Support - vi hjälper er starta en surrogatprocess och erbjuder juridisk expertis


Vår mission är att hjälpa ALLA, det vill säga både ensamstående kvinnor & män likväl som homo- och heterosexuella par, att genom surrogatmödraskap kunna bli föräldrar. Surrogacy Sweden erbjuder er kostnadsfri initial konsultation och därefter erbjuder vi support från start till genomförd process. Vi har skapat samarbeten med de bästa, mest framgångsrika IVF-klinikerna och agenturerna över hela världen där surrogatmoderskap är tillåtet. Vi har förhandlat fram de bästa priserna och säkerställt den bästa servicen för er som vill starta en surrogatprocess. Vi kan dessutom den legala processen, då vi själva genomgått den för våra fyra barn som tillkommit via surrogat och fler påväg. Dessa kliniker erbjuder även IVF-processer med äggdonation och embryodonation som kan var en möjlighet innan man behöver hjälp av en surrogatmoder. Vi kan även hjälpa er shippa embryo.

 

VÄLJ SURROGATPROGRAM

 

 

 

Vi erbjuder konsultation till barnlösa nordiska medborgare som söker möjlighet att bilda familj via surrogatprocess utomlands. Vi hjälper er att förstå era alternativ inkluderat förstå kostnader, risker och vilka möjligheter som finns i olika länder med olika kliniker/agenturer. Vi erbjuder er attraktiva surrogatprogram genom våra samarbetspartners.

 

 Vi erbjuder denna första konsultation gratis för par som enda vägen att bilda familj är via en surrogatprocess utomlands. Vi gör detta kostnadsfritt för att vi själva bildat familj med hjälp av en surrogatprocess utomlands, och vi vet hur svår navigerat det är att jämföra länder, kliniker och priser, men även hur tidsödande och svårt det är att hitta tillförlitliga svar. Surrogacy Sweden  hjälper er hitta de bästa alternativen, inom ramen för er budget.

Vi ni starta en process, skriver ni supportavtal med oss och vi kan hjälpa er starta processen i Ukraina, Georgien, Mexico, Colombia, Guatemala eller USA, där vi har etablerade samarbete med utvalda kliniker och agenturer. Men vi kan även konsultera er kring möjligheter och lagstiftning i övriga länder.

Flera av sambarbetspartnerna har våra medarbetare personlig erfarenhet av antingen att genomgått processen via dem eller att vi besökt dom på plats och fått en bra känsla för verksamheten. Kontakta oss idag så kan vi delge er olika förslag på surrogatprogram och priser.

 


LEGAL SUPPORT
Oavsett ifall du valt en av våra samarbetspartner, hittat din klinik själv eller går via en extern agentur så erbjuder vi hjälpa dig genom hela den legala processen.


Vår jurist har juridisk expertis kring hur den legala processen fungerar. Vi har hjälp många genom åren med just den legala processen både i att komma hem och processen väl hemma i Sverige. Vårt tips är att vara ut i god tid med denna planering, runt halvvägs i graviditeten. I vår support för legala och administrativa processen ingår självhjälpsguider, manualer för processen och alla nödvändiga myndighetsblanketter. Allt för att hålla nere kostnaderna. 

SUPPORT

 

 

Väljer ni att ta vår hjälp med att starta en surrogatprocess så kan ger vi er personlig supportar genom hela er process.

 

 Vi hjälper er välja land och klinik. Surrogatprogram som passar er ekonomi. Vi hjälper er med vilken dokumentation och tester som ska fram. Vi stöttar er dessutom med logistiska och administrativa tjänster genom hela processen.  För att underlätta har vi tagit fram guider och manualer för processen alla steg. Allt för att korta ledtider och kapa kostnader för er. Men även för att få mer fakta om dit ni ska resa, var är det lämpligast att handla och var finns bra restauranger etc? Våra egna erfarenheter är att ju bättre informerade ni är, desto större är er chans att lyckas. Hela processen kan kännas överväldigande och oöverskådlig, men i vårt erbjudande ingår att ni när som helst kan kontakta oss för vägledning och stöd.

Dessutom sammanför vi er med andra par i samma situation genom vårt nätverk. Vi har även en sluten grupp på Facebook. Vi vet vikten av att dela denna resa med andra i samma situation.